آموزش تعمیرات برد الکترونیک

۰۹مرداد
آموزش تعمیرات برد الکترونیک

آموزش تعمیرات برد الکترونیک

قبول دارید که تعمیرات بدون دانش مربوطه کار خیلی آسانی نیست و اغلب تاوان و نیازمند صرف هزینه است. اما اینکه چگونه با رعایت اصول تست قطعات الکترونیکی داخل مدار و خارج از مدار، یک برد الکترونیکی آشنا شویم و در صورت نیاز آن را تعمیر کنیم باید بدانیم که چگونه یک برد را تحلیل کنیم و مشکلات و قطعات معیوب آن را بیابیم. در این مقاله به بررسی این موارد می پردازیم.