آموزش تصویری فارسی کردن زبان ویندوز

۰۱آبان
آموزش تصویری فارسی کردن زبان ویندوز

آموزش تصویری فارسی کردن زبان ویندوز

برای تغییر زبان ویندوز از هر زبانی به فارسی باید مراحلی را انجام دهید. هر کدام از این قسمت‌های که در ادامه توضیح داده شده برای یک نوع ویندوز است.