آموزش تخصصی تشکلهای دینی

۱۲دی
واعظان با پرهیز از غلو کردن از آفت‌های مداحی جلوگیری کنند

واعظان با پرهیز از غلو کردن از آفت‌های مداحی جلوگیری کنند

مداح اهل بیت علیهم‌السلام گفت: شغل مداحی بسیار مهم است و برای همین در معرض آفت قرار دارد و بنابراین نسبت به آنچه بیان می‌کنیم باید خلوص و صداقت داشته باشیم.