آموزش به کودکان داعشی

۲۳دی
کودکان در جهنم داعش + فیلم

کودکان در جهنم داعش + فیلم

مدرسه “الفاروق” شهر رقه در سوریه، محل اصلی آموزش نظامی کودکان داعشی است.