آموزش بمب دستی

۱۰دی
آموزش ساخت بمب دستی و التماس وزیر از مدیر تلگرام

آموزش ساخت بمب دستی و التماس وزیر از مدیر تلگرام

وزیر ارتباطات در اقدامی عجیب و سؤال‌برانگیز، نسبت به آموزش ساخت بمب دست‌ساز در فضای تلگرامی اظهار نگرانی کرد.