آموزش انتخابات

۱۴مرداد
بستر همه پرسی سالم در سایه آموزش عوامل اجرایی انتخابات محقق می شود

بستر همه پرسی سالم در سایه آموزش عوامل اجرایی انتخابات محقق می شود

فرماندار فیروزکوه گفت: به منظور آگاهی و اطلاع کافی عوامل اجرایی انتخابات برای برگزاری انتخابات سالم، آموزش مهمترین رکن این رویداد سیاسی ملی و حساس است.