آموزش الکترونیک

۱۶اردیبهشت
هفت ویژگی اصلی آموزش الکترونیک

هفت ویژگی اصلی آموزش الکترونیک

شیوع بیماری ویروس کرونا، توجهات به حوزه‌ی فناوری آموزش الکترونیک را از حالت اختیاری به‌صورت اجباری درآورده است. در این گزارش به این موضوع می‌پردازیم.