آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

۱۹اسفند
باید زمینه ترغیب مردم به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تسهیل شود

باید زمینه ترغیب مردم به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تسهیل شود

فرماندار شهرستان قرچک به ضرورت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در جوامع مختلف اشاره کرد و این آموزش‌ها را مکمل آموزش‌های رسمی دانست و گفت: باید زمینه ترغیب مردم به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تسهیل شود.