آموزش‌های غیرحرفه‌ای

۱۰اردیبهشت
آموزش ورزش باید حرفه ای باشد

آموزش ورزش باید حرفه ای باشد

فرماندار شهرستان قرچک گفت: آموزش‌های غیرحرفه‌ای ورزش را در شهرستان قبول نداریم و با آن برخورد خواهیم کرد.