آموزش‌های ایمنی

۰۲دی
ارائه آموزش‌ های ایمنی به شهروندان در دستور کار قرار دارد

ارائه آموزش‌ های ایمنی به شهروندان در دستور کار قرار دارد

سرپرست سازمان آتش‌نشانی شهرصالحیه گفت: به جهت مقابله هوشمندانه با حوادث مختلف، اجرای برنامه‌های آموزشی به شهروندان شهرصالحیه در دستور کار قرار گرفته است.