آموزش‌های الکترونیک

۱۴بهمن
مدارس تعطیل می شوند اگر کمک مردم نباشد

مدارس تعطیل می شوند اگر کمک مردم نباشد

مشاور وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه اگر کمک مردم به مدارس نباشد، واقعاً مدارس باید تعطیل شود، گفت: چرا باید در آموزش‌های الکترونیک به دلیل نداشتن سیم برق از نخ کاموا استفاده کنیم.