آموزشی معلولان

۱۰دی
تدارک وبینار و پیام های آموزشی معلولان در منطقه ۱۹
در شهرداری منطقه 19

تدارک وبینار و پیام های آموزشی معلولان در منطقه ۱۹

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 19 از اجرای ویژه برنامه چهارشنبه های معلولان در قالب وبینار و پیام های آموزشی در فضای مجازی خبر داد.