آموزشی سربازی

۱۴تیر
دوره آموزش سربازی چگونه یکماهه شد؟

دوره آموزش سربازی چگونه یکماهه شد؟

در راستای حفظ سلامتی سربازان با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی مجددا دوره آموزشی سربازی یک ماهه شد.