آموزشگاه 15 کلاسه

۲۵مهر
بهره‌برداری از آموزشگاه ۱۵ کلاسه در قرچک
با حضور استاندار تهران انجام شد؛

بهره‌برداری از آموزشگاه ۱۵ کلاسه در قرچک

مدرسه ۱۵ کلاسه شهرک گلهای قرچک با حضور استاندار تهران به بهره‌برداری رسید.