آموزشگاه برکت

۳۱شهریور
نواختن زنگ شکوفه ها توسط وزیر آموزش و پرورش

نواختن زنگ شکوفه ها توسط وزیر آموزش و پرورش

همزمان با سراسر کشور سال تحصیلی جدید با حضور وزیر آموزش و پرورش در آموزشگاه برکت در شهرقدس آغاز شد.