آمنه سادات

۰۴مهر
آمنه سادات ذبیح‌پور چهره سال فضای مجازی بسیج شد

آمنه سادات ذبیح‌پور چهره سال فضای مجازی بسیج شد

چهره سال فضای مجازی در حاشیه دومین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج، انتخاب شد.