آمنه بهرامی

۱۹آبان

خودکشی برادر آمنه بهرامی قربانی اسیدپاشی

در ساعت ۱۴:۳۰ امروز جوان ۳۵ ساله‌ای خود را از طبقه بیستم یکی از برج‌های شهر تهران به پایین پرتاب کرد؛ نامبرده ۴۵ روز در بیمارستان روانی بستری بوده و یک هفته پیش مرخص شده است.