آمفی تئاتر‌های روباز

۱۷آذر
واگذاری آمفی تئاتر‌های روباز به خانه تئاتر

واگذاری آمفی تئاتر‌های روباز به خانه تئاتر

شهرام گیل آبادی از انعقاد تفاهمنامه بین خانه تئاتر و شهرداری تهران به منظور واگذاری آمفی تئاتر‌های روباز به این مجموعه خبر داد.