آمریکا و روسیه

۱۴تیر

مقاله تکان دهنده گلوبال ریسرچ

نزاع مالی میان آمریکا و روسیه، به‌شدت در حال فزونی است. این درگیری باعث شده است که روسیه به‌طورجدی به این فکر بیفتد که پایه مالی اقتصاد خود را از دلار به واحد مالی دیگری تغییر دهد. این منشعب شدن اقتصاد جهانی، بحران را عمیق‌تر خواهد کرد.