آمریکا و ایران

۰۲آذر
گزافه گویی جدید سعودی‌ها درباره ایران

گزافه گویی جدید سعودی‌ها درباره ایران

وزیر خارجه سعودی در گفت‌وگو با یک شبکه خبری آمریکایی گفت که کشورش در هرگونه گفت‌وگوی احتمالی آتی بین آمریکا و ایران باید مشارکت داشته باشد.

۱۶شهریور
تأمین امنیت خلیج فارس در دستان کیست!؟

تأمین امنیت خلیج فارس در دستان کیست!؟

خلیج فارس به دلیل نقشی که در تأمین انرژی جهان دارد برای قدرتهای جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هر کدام به نحوی به دنبال حضور دراین منطقه هستند. از همین روی با بالاگرفتن دوباره تنش بین ایران و آمریکا در این منطقه مسئله تأمین امنیت آن به دغدغه اصلی قدرتها بدل شده و هر کدام از آنها سعی دارند از این طریق به نفوذ خود در خلیج فارس بیافزایند.