آمریکا ویروس کرونا

۱۸اردیبهشت
نیمی از ایالت‌ها در آمریکا در حال باز‌گشایی هستند

نیمی از ایالت‌ها در آمریکا در حال باز‌گشایی هستند

در حالی که بحث بازگشایی ایالت‌ها در آمریکا وجود دارد، مدیر اسبق مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در این کشور بر این باور است که ایالات متحده هنوز برای محافظت از شهروندان خود در برابر ویروس کرونا آماده نیست.