آمریکا در سوریه

۱۷دی
ماندن یا رفتن آمریکا از سوریه تاثیری ندارد

ماندن یا رفتن آمریکا از سوریه تاثیری ندارد

وزیر اسبق دفاع گفت: اگرچه آمریکایی ها اعلام کردند از سوریه می روند، اما عملی شدن آن چندان معلوم نیست هرچند رفتن و ماندن سوریه تاثیری ندارد و آنها شکست خورده اند.

۰۴دی
خروج نیروهای آمریکا از سوریه؛ تاکتیک، یا استراتژی؟!

خروج نیروهای آمریکا از سوریه؛ تاکتیک، یا استراتژی؟!

هرچند در یک کلام می‌توان گفت که تصمیم به خروج نیروهای آمریکایی از سوریه نه عقب نشینی است و نه راهبردی اما، در عین حال این امر، از اهمیت و اثرگذاری خاصی برخوردار است.