آمریکا حقوق بشر

۰۶خرداد
آمریکا فقط در حرف مدعی دفاع از حقوق بشر است

آمریکا فقط در حرف مدعی دفاع از حقوق بشر است

یک کارشناس روابط بین‌الملل گفت: ایالات متحده از در معرض خطر قرار دادن جان انسانها ابایی ندارد و فقط در حرف مدعی دفاع از حقوق بشر است.