آمریکا به عراق

۱۱تیر

داعش دستان دو کودک را قطع کرد

اعزام نظامیان بیشتری از سوی آمریکا به عراق و احتمال عملیات نظامی مشترک در منطقه کردستان و اقدام تروریست های داعش در قطع دست دو کودک از جمله اخبار مربوط به عراق است.