آمریکا ایران

۲۵اردیبهشت
آمریکا قادر به متحد کردن دنیا علیه ایران نخواهد بود
اعتراف معنادار شبکه خبری بلومبرگ؛

آمریکا قادر به متحد کردن دنیا علیه ایران نخواهد بود

تارنمای شبکه خبری بلومبرگ در مطلبی نوشته آمریکا با «پز توخالی» قادر به جلب حمایت متحدانش علیه ایران نخواهد بود.