آمریکایی های بازداشت شده

۱۳تیر
گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات اشتباه بود/ طرف مقابل منطق به خرج ندهد به نتیجه نمی رسیم

گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات اشتباه بود/ طرف مقابل منطق به خرج ندهد به نتیجه نمی رسیم

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه تاکید کرد: اگر به حقوق کشور ما احترام بگذارند مذاکرات به نتیجه می رسد، باید دید طرف مقابل چقدر منطق به خرج می دهد اگر منطق به خرج ندهد به نتیجه نمی رسیم. زیرا مطمئنا ایران به بی منطقی و زیاده خواهی و اینکه بخواهند حقوق ایران را زیر بگذارند رضایت نخواهد داد لذا مذاکرات به نتیجه نمی رسد.