آمریکاپ

۲۰آذر
آرمان فلسطین از یاد نمی‌رود /  مانند شهدای مدافع حرم در مقابل آمریکا خواهیم ایستاد

آرمان فلسطین از یاد نمی‌رود / مانند شهدای مدافع حرم در مقابل آمریکا خواهیم ایستاد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تجمع دانشجویان در تهران این پیام را دارد که ما از آرمان فلسطین کوتاه نمی‌آئیم و در مقابل آمریکایی‌ها هم‌چون شهدای مدافع حرم خواهیم ایستاد.