آمبولانس های اورژانس

۲۸دی
استقرار آمبولانس های اورژانس در میادین پایتخت

استقرار آمبولانس های اورژانس در میادین پایتخت

سخنگوی اورژانس تهران از استقرار آمبولانس های اورژانس در میادین پایتخت به دلیل تشدید آلودگی هوا خبر داد.