آمبرواز تِزِناس

۲۳خرداد
گردشگری مرگ!

گردشگری مرگ!

آمبرواز تِزِناس در مجموعه «ناخوشایندترین سفرهای دنیا» به عکاسی از مکان‌هایی پرداخته که در آنجا نسل‌کشی صورت گرفته یا به دلیل بلاهای طبیعی از بین رفته‌اند.