آمار کرونا در تهران

۱۶تیر
بستری ۶۲۳ بیمار کرونایی جدید در بیمارستان های پایتخت

بستری ۶۲۳ بیمار کرونایی جدید در بیمارستان های پایتخت

بستری 623 بیمار کرونایی جدید در بیمارستان های تهران سبب نگرانی مردم و مسئولین شده است.