آمار کاربران اینترنت

۲۶خرداد
بیشترین تعداد کاربر اینترنت در کدام کشور هستند؟

بیشترین تعداد کاربر اینترنت در کدام کشور هستند؟

کشورهای چین و هند بیشترین آمار کاربران اینترنت در جهان را دارند و کشور ایران در بین بیشترین کاربران اینترنت در جهان در رتبه ۱۲ قرار دارد.