آمار پلاسکو

۰۵بهمن
جدیدترین آمار مصدومان حادثه پلاسکو اعلام شد

جدیدترین آمار مصدومان حادثه پلاسکو اعلام شد

روابط عمومی اورژانس تهران آخرین آمار مصدومان حادثه پلاسکو را ۲۰۲ نفر اعلام کرد.