آمار و ارقام

۰۵دی
آمار و ارقامی که فقط دولتی‌ها احساس می‌کنند!

آمار و ارقامی که فقط دولتی‌ها احساس می‌کنند!

دولت با گذشت چند روز از اعلام نرخ رشد ۷٫۴درصدی به طرز مشکوکی از انتشار جزئیات رشد اقتصادی خودداری می‌کند. در آمار رشد اقتصادی شاخص‌های بسیاری دخیل هستند و معمولا نهادهایی که آمار را اعلام می‌کنند با بیان جزئیات آمار مشخص می‌کنند که مثلا کدام شاخص اقتصاد قوی‌تر بوده و کدام شاخص‌ها ضعیف‌تر هستند اما چندین روز بعد از اعلام نرخ رشد اقتصادی هنوز دولت جزئیات آمار را اعلام نکرده و این مساله بی‌سابقه بوده است.