آمار واردات

۲۷بهمن
علت تناقض در آمار واردات دام زنده

علت تناقض در آمار واردات دام زنده

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه واردات دام زنده به کشور باعث کاهش ۱۰ هزارتومانی قیمت گوشت در بازار شده است،گفت: تا ۵ شنبه شب گذشته، حدود ۴ هزارراس دام وارد شده است.