آمار نگران کننده

۳۰آبان
شهروند شهر صالحیه به ضرب گلوله کشته شد / آمار نگران کننده جرائم در هفته‌های اخیر

شهروند شهر صالحیه به ضرب گلوله کشته شد / آمار نگران کننده جرائم در هفته‌های اخیر

تنها چند روز بعد از قتل جوانی با ضربات چاقو در شهر صالحیه، جسد فردی که به ضرب گلوله کشته شده بود، کشف شد.