آمار مرگ و میر

۱۳مرداد
اصلی‌ترین عامل مرگ تهرانی‌ ها

اصلی‌ترین عامل مرگ تهرانی‌ ها

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) اصلی‌ترین عامل مرگ تهرانی‌ها را تشریح کرد.