آمار مبتلایان و فوتی های کرونا

۰۶فروردین
آخرین آمار مبتلایان و فوتی های کرونا در ایران

آخرین آمار مبتلایان و فوتی های کرونا در ایران

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان، جانباختگان و بهبودیافتگان بیماری کووید ۱۹ را در کشور اعلام کرد.

۰۵فروردین
آخرین آمار مبتلایان و فوتی های کرونا در ایران

آخرین آمار مبتلایان و فوتی های کرونا در ایران

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آخرین آمار مبتلایان، جانباختگان و بهبودیافتگان بیماری کووید ۱۹ را در کشور اعلام کرد.