آمار غلط

۰۶اردیبهشت
آمارهای غیرواقعی جهانگیری درباره صادرات نفت پس از برجام

آمارهای غیرواقعی جهانگیری درباره صادرات نفت پس از برجام

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تکذیب آمار معاون اول رئیس‌جمهور درباره میزان صادرات نفت ایران در دو ماه نخست پس از اجرای برجام گفت بهتر بود به جای تهدید بازار نفت با تدبیر و بی سروصدا بازاریابی و مذاکره می‌کردند تا بازار احیا شود.