آمار عجیب

۰۵فروردین
آمار عجیب در تیم استقلال تهران

آمار عجیب در تیم استقلال تهران

تیم فوتبال استقلال درحالی سال ۹۶ را به پایان رساند که یک آمار عجیب را در مصدومیت از خود بر جای گذاشت و اکثر بازیکنان این تیم طعم مصدومیت را به روش‌های مختلف چشیدند.