آمار-عجیب-قهوه‌خانه‌های-غیرمجاز-تهرانیوز

۱۳آذر
آمار قهوه‌خانه‌های غیرمجاز در تهران

آمار قهوه‌خانه‌های غیرمجاز در تهران

اخبار مربوط به تعطیلی قهوه خانه ها به ویژه قهوه خانه های غیرمجاز چند سالی است گاهی ناگهان در رسانه ها پررنگ می شود و به همان سرعت بار دیگر به سمت سردی و خاموشی می رود.