آمار عجیب خط حمله پرسپولیس

۱۶شهریور
آمار عجیب خط حمله پرسپولیس در شروع لیگ

آمار عجیب خط حمله پرسپولیس در شروع لیگ

پرسپولیس قهرمان سه دوره لیگ برتر در فصل جدید لیگ برتر اوضاع مناسبی در خط حمله ندارد.