آمار سکته مغزی در ایران

۲۲آبان
آمار سکته مغزی در ایران / هر ۵ دقیقه یک ایرانی

آمار سکته مغزی در ایران / هر ۵ دقیقه یک ایرانی

طبق آخرین آمار اعلام شده توسط نماینده انجمن سکته مغزی ایران، سالانه صد هزار نفر در دنیا دچار سکته مغزی می‌شوند که سهم ایرانی‌ها هر پنج دقیقه یک نفر است.