آمار سازمان جهانی بهداشت

۲۷دی
آمار تکان دهنده از خودکشی دانش‌ آموزان

آمار تکان دهنده از خودکشی دانش‌ آموزان

طناب دار را با دست خود می‌بافد، روسری حریر مادر را به چارچوب در گره می‌زند و حلقه مرگ را دور گردن نحیفش تنگ می‌کند؛ دیگری تلخی روزگار را تاب نمی‌آورد و از بلندی می‌پرد.