آمار رونالدو

۲۹آبان
آمار ناامیدکننده رونالدو در این فصل از لالیگا

آمار ناامیدکننده رونالدو در این فصل از لالیگا

رونالدو در این فصل از لالیگا، فقط یک گل به ثمر رسانده است.