آمار رسمی

۰۴مرداد
یک ضربه شلاق! برای خرید ساختمان ۱۰۰ میلیارد تومانی توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر

یک ضربه شلاق! برای خرید ساختمان ۱۰۰ میلیارد تومانی توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از رسانه ها خواسته بود شلاق قلم خود را بر پیکر مسئولان مبارزه با مواد مخدر بزنند حال این هم یک ضربه شلاق؛ چرا وقتی یکی از دغدغه های اصلی رهبر معظم انقلاب، ریشه کنی اعتیاد است و دست کم ۱۲ میلیون نفر در خانواده ها درگیر اعتیادند دغدغه این روزهای ستاد مبارزه با مواد مخدر، خرید ساختمان ۱۰۰ میلیارد تومانی است؟!