آمار خودکشی در ایران

۰۲خرداد
جدیدترین آمار خودکشی در ایران + جزئیات
«تهران نیوز» گزارش می‌دهد؛

جدیدترین آمار خودکشی در ایران + جزئیات

آمار خودکشی در ایران طبق گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اسفند ۹۸ نسبت اسفند ۹۷ تقریباً ۲۷ درصد کاهش داشته است.