آمار جهانی کرونا 5 آبان

۰۵آبان
آخرین آمار جهانی کرونا ۵ آبان ۹۹

آخرین آمار جهانی کرونا ۵ آبان ۹۹

طبق آخرین آمار جهانی ۴۳ میلیون و ۳۵۳ هزار نفر به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند.