آمار جهانی کرونا 10

۱۰آبان
آخرین آمار جهانی کرونا ۱۰ آبان

آخرین آمار جهانی کرونا ۱۰ آبان

طبق آخرین آمار تاکنون ۴۵میلیون و ۹۲۱ هزار نفر به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند.