آمار جدید

۲۰مرداد
اعلام شدن واردات امار جدید موبایل

اعلام شدن واردات امار جدید موبایل

تا پایان تیرماه سال‌جاری بیش از یک میلیون و ۳۵۷ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به کشورمان وارد شده است.