آمار جدید گمرک

۱۲خرداد

واردات کالاهای لوکس و کشاورزی سه برابر شد

آمار جدید گمرک از افزایش سهم کالاهای لوکس در ترکیب واردات کشور خبر می دهد که با شرایط اقتصادی کشور و همین‌طور اقتضائات اقتصاد مقاومتی، سازگار نیست.